Uvijeti korištenja DATA CLOUD USLUGA

Tvrtka IT CLOUD WEST j.d.o.o. zadržava pravo na otkaz usluge korisniku u slučaju procjene da korisnik svojim postupcima ugrožava sigurnost servera, odnosno da se ne pridržava uputa o skladu s utvrđenim pravilima tvrtke IT CLOUD WEST j.d.o.o.
Pažljivo pročitajte ove Uvjete i odredbe prije korištenja Usluge Cloud-a.
Vaš pristup i korištenje usluge Cloud-a uvjetovan je prihvaćanjem i poštivanjem slijedećih Uvjeta. Ovi Uvjeti primjenjuju se na sve posjetitelje, korisnike i druge korisnike koji pristupaju ili upotrebljavaju ovu uslugu.
Pristupom ili korištenjem Usluge Cloud-a prihvaćate slijedeće Uvjete. Ako se iz bilo kojeg razloga ne slažete s bilo kojim dijelom ovih uvjeta, nećete moći pristupiti Usluzi Cloud-a.
Pretplate
Usluga Cloud-a se naplaćuje unaprijed. Ciklusi naplate postavljeni su na godišnjoj osnovi, ovisno o vrsti pretplatničkog plana koju odaberete prilikom kupnje pretplate.Na kraju svakog ciklusa naplate, vaša pretplata automatski će se obnoviti pod istim uvjetima, osim ako ga ne otkažete ili ga tvrtka IT CLOUD WEST j.d.o.o. poništi. Obnovu usluge Clouda možete otkazati putem internetske stranice za upravljanje korisničkim računom ili putem podrške korisnicima tvrtke IT CLOUD WEST j.d.o.o.
Trenutan važeći način plaćanja je transakcijski račun. Kako bi ste mogli koristiti naše usluge potrebno je ispuniti točne i potpune podatke o naplati, uključujući puni naziv, adresu, državu, poštanski broj, telefonski broj i važeće informacije o načinu plaćanja. Slanjem takvih podataka o plaćanju automatski ovlašćujete IT CLOUD WEST j.d.o.o. da naplati sve naknade za pretplatu nastale na vašem korisničkom računu.
Za obnovu usluge, IT CLOUD WEST j.d.o.o. će izdati elektronsku ponudu koja naznačuje da morate, u određenom roku, izvršiti punu uplatu koja odgovara razdoblju naplate kako je navedeno na ponudi.
Promjena naknade
Tvrtka IT CLOUD WEST j.d.o.o., prema vlastitom nahođenju i u bilo kojem trenutku, može mijenjati Naknadu za pretplate. Bilo kakva promjena naknada za pretplate bit će važeća na kraju tekućeg ciklusa naplate.
Tvrtka IT CLOUD WEST j.d.o.o. će vam prethodno poslati obavijest o svakoj promjeni naknade za pretplatu kako bi vam pružila priliku da prekinete pretplatu prije nego što takva promjena stupi na snagu.
Vaša stalna upotreba Usluge Cloud-a, nakon izmjene iznosa pretplate, potvrđuje vašu suglasnost za plaćanje iste sa novim iznosom naknade za pretplatu.
Povrat
Osim ako je to propisano zakonom, plaćene pretplate ne mogu se vratiti.
Sadržaj
Naša usluga omogućuje vam postavljanje, povezivanje, pohranu, dijeljenje i na drugi način dostupnost određenih informacija, tekstova, grafike, videozapisa ili drugog materijala (“Sadržaj”). Vi ste odgovorni za sadržaj koji objavite u Usluzi, uključujući njegovu zakonitost, pouzdanost i prikladnost.
Postavljanjem Sadržaja u Uslugu Cloud-a dodjeljujete nam pravo i licencu za upotrebu, izmjenu, izvođenje, prikazivanje, reprodukciju i distribuciju takvog sadržaja na i putem Usluge Cloud-a. Zadržavate sva vaša prava na bilo koji sadržaj koji pošaljete, objavite ili prikažete na ili putem Usluge Cloud-a i Vi ste odgovorni za zaštitu tih prava.Vi zastupate i jamčite da je: Sadržaj vaš (posjedujete) ili imate pravo koristiti ga i dodijeliti nam prava i licence kako je predviđeno ovim Uvjetima, i objavljivanje vašeg sadržaja na ili kroz Uslugu Cloud-a ne krši prava na privatnost, prava na oglašavanje, autorska prava, ugovorno pravo ili bilo koja druga prava bilo koje osobe.
Korisnički Računi
Kada izvršite registraciju i izradite korisnički račun kod nas, u svakom trenutku morate pružiti informacije koje su točne, potpune i trenutačne. Ako to ne učinite, to predstavlja kršenje Uvjeta, što može rezultirati neposrednim ukidanjem vašeg korisničkog računa na našoj usluzi.
Vi ste odgovorni za zaštitu lozinke koju koristite za pristup Usluzi Cloud-a, te za sve aktivnosti ili radnje pod vašom lozinkom, bez obzira je li vaša lozinka sa našom uslugom ili uslugom treće strane.
Slažete se da nećete otkriti lozinku nekoj trećoj strani. Morate odmah obavijestiti o saznanju o kršenju sigurnosti ili neovlaštenoj upotrebi vašeg računa.Kao korisničko ime ne možete koristiti ime druge osobe ili entiteta ili naziv koji nije zakonito dostupan za upotrebu, ime ili zaštitni znak koji je podložan nekoj drugoj osobi ili pravnoj osobi osim vas bez odgovarajućeg odobrenja ili naziv koji je inače uvredljiv ili vulgaran.
Pravila o autorskim pravima
Poštujemo prava intelektualnog vlasništva drugih. Naša je politika odgovoriti na bilo koje tvrdnje da Sadržaj objavljen na usluzi Cloud-a krši autorsko pravo ili drugo kršenje intelektualnog vlasništva bilo koje osobe.
Ako ste vlasnik autorskih prava ili ste ovlašteni za njega, vjerujete da je zaštićen autorskim pravom kopirajte na način koji predstavlja kršenje autorskih prava koje se provodi putem Usluge Cloud-a, morate podnijeti pisanu obavijest u vezi s “kršenjem autorskih prava” info@icw.hr i uključiti u vašu obavijest detaljan opis navodnog.
Kršenje može biti odgovorno za štetu (uključujući troškove i troškove odvjetnika) zbog pogrešnog predstavljanja da bilo koji sadržaj krši vaše autorsko pravo.
Poveznice s drugim web stranicama
Naša usluga može sadržavati veze s web stranicama ili uslugama trećih strana koje nisu u vlasništvu ili pod kontrolom od strane IT CLOUD WEST j.d.o.o.
Tvrtka IT CLOUD WEST j.d.o.o. nema kontrolu i ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj, pravila o privatnosti ili praksu web stranica ili usluga treće strane. Nadalje, potvrđujete i slažete se da IT CLOUD WEST j.d.o.o. neće biti odgovoran ili odgovoran izravno ili neizravno za bilo kakvu štetu ili gubitak uzrokovanu ili navodno uzrokovanim ili u svezi s korištenjem ili oslanjanjem na takav sadržaj, robu ili usluge dostupne na ili putem bilo kakvih takvih web stranica ili usluga.
Zbog vas savjetujemo da pročitate uvjete i pravila o privatnosti web stranica ili usluga trećih strana koje posjećujete.
Raskid usluga Cloud-a
Možemo raskinuti ili suspendirati vaš račun odmah, bez prethodne obavijesti ili odgovornosti, iz bilo kojeg razloga, bez ograničenja, ako kršite neke od ovih odredbi. Nakon prestanka, odmah prestaje vaše pravo korištenja Usluge Cloud-a. Ako želite raskinuti korisnički račun, možete jednostavno prekinuti upotrebu Usluge Clouda.
Uvjeti poslovanja
Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (N.N.79/2007), glava VII. – Ugovor sklopljen na daljinu, od članka 36 do članka 55. Naše ne izvršavanje bilo kojeg prava ili pružanje ovih Uvjeta neće se smatrati odricanjem od tih prava. Ako se neka odredba ovih Uvjeta smatra neispravnom ili neprovedivom od strane suda, ostale odredbe ovih Uvjeta ostaju na snazi. Ovi Uvjeti predstavljaju cjelokupni ugovor između nas u vezi s našom Uslugom Cloud-a i nadomještaju i zamjenjuju sve prethodne ugovore koje imamo između nas u vezi s Uslugom Cloud-a.
Izmjene
Zadržavamo pravo, prema vlastitom nahođenju, izmijeniti ili zamijeniti ove Uvjete u bilo kojem trenutku. Ako je revizija materijalna, pokušati ćemo vas obavijestiti najmanje 30 dana prije nego što novi uvjeti stupe na snagu. Ono što predstavlja materijalnu promjenu određuje se prema vlastitom nahođenju. Ako nastavite pristupati ili upotrebljavati našu Uslugu Cloud-a nakon što te izmjene stupe na snagu, pristajete na njih u izmjenjenim uvjetima. Ako se ne slažete s novim uvjetima, prestanite koristiti uslugu Cloud-a.
Kontaktirajte nas
Ako imate pitanja o ovim Uvjetima, kontaktirajte nas na info@icw.hr.
Tvrtka IT CLOUD WEST j.d.o.o. zadržava pravo na korekcije i izmjene cijene bez prethodne najave.
Ovaj dokument je izdan elektronskim putem, te je važeći bez pečata i potpisa.
IT CLOUD WEST j.d.o.o.