Uvijeti korištenja web hosting

Tvrtka IT CLOUD WEST j.d.o.o. zadržava pravo na otkaz usluge korisniku u slučaju procjene da korisnik svojim postupcima ugrožava sigurnost servera, odnosno da se ne pridržava uputa o skladu s utvrđenim pravilima tvrtke IT CLOUD WEST j.d.o.o.
Strogo je zabranjeno:
SPAM tj. mass mailing i sl.
neovlaštena distribucija programa, objavljivanje i postavljanje linkova na hacker-ske, mp3, porno i slične nelegalne web stranice (droga, pornografski sadržaj i sl.), te promocija istih na Vašoj domeni
distribucija i objavljivanje snimaka i sadržaja za koje niste ovlašteni distributer ili vlasnik (povreda autorskih prava)
neovlašteno korištenje serverskih IP adresa naših servera putem anonimnih skripti i sl.
korištenje serverske IP adrese u svrhu stalnog pristupa web stranicama


U slučaju kršenja Uvjeta korištenja web hostinga tj. objavljivanja gore navedenih sadržaja, bit ćemo primorani ODMAH otkazati sve naše usluge kao i usluge WEB HOSTINGA! Backup web hostinga nije moguće zaprimiti ukoliko ste prekršili naše Uvjeta korištenja web hostinga.

Sadržaj na WEB STRANICAMA
Za sadržaj koji objavljujete na svojoj domeni i web prostoru tvrtke IT CLOUD WEST j.d.o.o. odgovorni ste isključivo vi!
Sve usluge zakupljene od tvrtke IT CLOUD WEST j.d.o.o. ne smiju se koristiti u ilegalne svrhe. Korisnik web prostora i domene je jedini odgovoran za kompletan sadržaj koji se nalazi i objavljuje u njegovom web prostoru te za bilo koju nastalu štetu koja može nastati njegovim korištenjem, objavljivanjem ili prikazivanjem na internetu kroz web prostor i domenu.Korisnik usluga slaže se da će nadoknaditi novčano bilo koju nastalu štetu te da će braniti i smatrati tvrtku IT CLOUD WEST j.d.o.o. u potpunosti nedužnu ukoliko je u tijeku pravni spor ili tužba pokrenuta od treće strane prema samom korisniku usluga, spornom sadržaju, prikazivanju istog te korištenju spornih usluga.Korisnik usluga, ukoliko koristi php forume, cms aplikacije i sl. dužan je koristiti najnovije verzije aplikacija, modula i sl. te pravovremeno nadograđivati instalirane aplikacije kako bi uvijek imao ažurnu i sigurnu verziju. Ukoliko korisnik ne nadograđuje svoje web aplikacije time ugrožava sigurnost na serveru i sigurnost ostalih korisnika. Tvrtka IT CLOUD WEST j.d.o.o. u tom slučaju može privremeno izvršiti isključenje web stranice korisnika do nadogradnje web aplikacije najnovijom verzijom kako bi sam korisnik i svi ostali imali siguran web prostor.
Svaki korisnik je svjestan da ima potpuno samostalni uvid u pripadajući web prostor te da ima doslovno sva potrebna administrativna prava za uvid u cjelovit korisnički web prostor, RAW logove, statistike, mysql baze i pripadajuće tabele, mail adrese, aplikacije foruma, portala i sl. bez ikakve naše pomoći i intervencije. Korisnik je dužan omogućiti cjeloviti uvid u svoj web prostor ukoliko je to potrebno u pravnom sporu, pravnog gonjenja ili istrage koja se vodi protiv samog korisnika. Tvrtka IT CLOUD WEST j.d.o.o. nema osnove za predaju i davanje na uvid pristupnih podataka trećoj strani jer sam korisnik ima potpuna administrativna prava za rad sa svojom domenom i kompletnom administracijom svog web prostora. U slučaju istrage državnih institucija Republike Hrvatske i sl. ovlaštenih domaćih ili stranih državnih institucija, pravnog spora ili tužbe, na osnovu službenog sudskog naloga ili policijske istrage tvrtka IT CLOUD WEST j.d.o.o. smije omogućiti pristup informacijama o korisničkom računu, inicijalnoj ponudi narudžbe te službenog računa koji je izdan klijnetu.Tvrtka IT CLOUD WEST j.d.o.o. nije dužna nadgledati i kontrolirati sadržaj koji sam korisnik objavljuje na svojoj domeni i web prostoru. Vi kao korisnik ste u potpunosti odgovorni za sve što se objavljuje, pohranjuje i distribuira kroz Vašu internet domenu i web prostor.
Zakupom usluge web hostinga tvrtke IT CLOUD WEST j.d.o.o. podrazumijeva se da ćete se kao korisnik usluga pridržavati u skladu sa svim navedenim pravilima i uvjetima korištenja, te da se u potpunosti slažete sa uvjetima odgovornosti pri korištenju zakupljenih usluga.

Korisnički račun
Zakupom usluga tvrtke IT CLOUD WEST j.d.o.o. podrazumijeva se da je klijent/kupac jedni i u potpunosti odgovoran administrator svoje domene, web prostora i sl. Zahtjevi za novom lozinkom, backup-om, brisanjem, podrškom i sl. također ima jedino pravo administrativni mail klijenta/kupaca sa kojeg je i prvotno zakupljena neka od usluga tvrtke IT CLOUD WEST j.d.o.o. Ukoliko administrator tj. klijent/kupac želi ovlastiti treću osobu za rad sa zakupljenim uslugama potrebno nam je poslati službeni zahtjev na mail info@icw.hr sa molbom autorizacije i ovlaštenja treće osobe/maila. Odgovornost i eventualne sporove oko vlasništva usluga, domene, autorskih prava na dizajn i sl. dužan je riješiti sam vlasnik administrator/i tj. klijent/kupac.

BACKUP I SIGURNOSNE KOPIJE web hosting prostora
Tvrtka IT CLOUD WEST j.d.o.o. u svakom korisničkom sučelju tj. admninistraciji web hostinga (cPanel) nudi opciju samostalne izrade sigurnosne kopije cijelog Vašeg web hosting prostora, te svaki korisnik samostalno može kreirati kompletan backup svog web prostora i pohraniti ga lokalno na svoje računalo, CD ili DVD.Tvrtka IT CLOUD WEST j.d.o.o. svakih 7 dana kreira kompletan backup svih korisničkih web prostora tako da smo u mogućnosti vratiti web stranice u prethodno stanje od 7 dana u nazad. 
Sigurnosne kopije kreiramo na zahtjev klijenta/kupca i naknadno se naplaćuje prema našem službenom cijeniku. Backup se kreira u noćnoj obradi. Ukoliko Vam je potreban backup Vašeg web hostinga u mogućnosti smo Vam isti pružiti u nazad 7 dana, a sve dulje opcije od 7 dana ne možemo garantirati.
Tvrtka IT CLOUD WEST j.d.o.o. zbog dodatne sigurnosti pohranjuje backup izvan servera odnosno na offline server kako bi imali dodatnu kopiju Vašeg web prostora.
Tvrtka IT CLOUD WEST j.d.o.o. ne može snositi odgovornost uslijed gubitka podataka u Vašem web prostoru stoga je vrlo bitno da sami redovito izradite svoje lokalne sigurnosne kopije.
Za sve istekle hosting ugovore koji nisu obnovljeni tvrtka IT CLOUD WEST j.d.o.o. ne čuva sigurnosne kopije web hosting prostora.

BRISANJE I SUSPENZIJA korisničkog računa
Ukoliko korisnik ne izvrši uplatu za produljenje usluge web hostinga tvrtke IT CLOUD WEST j.d.o.o. iste smo obvezni ukinuti ili suspendirati. Za sve pobrisane i suspendirane korisničke račune tvrtka IT CLOUD WEST j.d.o.o. nije obvezna čuvati sigurnosne kopije podataka.Korištenje serverskog IP u svrhu stalnog pristupa web stranicama strogo je zabranjeno.
Domene koje nemaju postavljene DNS-ove na naše servere odnosno koriste samo web prostor bez aktivne domene možemo odmah izbrisati sa servera. Brisanje web prostora za domenu radimo isključivo radi sigurnosti korisnika i nesmetanog rada domene na novom serveru. Također ukoliko je domena u isteku više od 15 dana možemo izbrisati web prostor neaktivne domene na serveru te nemamo obvezu čuvanja sigurnosne kopije za istu. Web prostor odnosno sadržaj domene brišemo nakon 15 dana od isteka usluge web hostinga, te nažalost ne ćemo moći pružiti povrat podataka.

PARTNERSKI PROGRAM
Ovi Uvjeti korištenja odnose se na fizičke ili pravne osobe koje sudjeluju u Partner programu tvrtke IT CLOUD WEST j.d.o.o. uključivanjem u program potvrđujete prihvaćanje sljedećih uvjeta
1. Pristup partnerskom programuIspunjavanjem on-line obrasca za prijavu postajete partner tvrtke IT CLOUD WEST j.d.o.o. zalažete se da će te: legalno oglašavati web usluge koje se nalaze na stranicama tvrtke IT CLOUD WEST j.d.o.o., te se slažete da će te povremeno zaprimati e-mail obavijesti vezanih za Partner program tvrtke IT CLOUD WEST j.d.o.o.
Napomena: u koliko ste korisnik koji koristi naše usluge na osnovu Ugovora o sponzorstvu ne možete biti sudionik Partner programa.

2. Partnerske povezniceNa vašim web stranicama ili u e-mail porukama možete koristiti grafičke i tekstualne linkove isključivo koje Vam osigurava tvrtka IT CLOUD WEST j.d.o.o.
3. Partnerska provizijaZa narudžbu bilo koje usluge tvrtke IT CLOUD WEST j.d.o.o. uz pretplatnički period od 1 GODINE ili više ostvarene putem online kontakta bit će vam isplaćen iznos provizije, prema specifikaciji naznačenoj na stranici za partnere. Provizija se ne odnosi na direktno povezane tvrtke i kao takva provizija neće biti odobrena. Za usluge koje ste naručili za vlastite potrebe, potrebe svoje tvrtke ili kao preprodavač naših usluga ne ćete biti u mogućnosti ostvariti pravo na proviziju. Provizija se ne odnosi na narudžbe paketa s pretplatničkim periodom manjim od godišnje npr. mjesečni, tromjesečni ili polugodišnji. Partnerska provizija će se isplaćivati jednom mjesečno s minimalno prikupljenim iznosom od 300,00 Kn.
4. Pravovaljanost provizijePravovaljanost provizije je provizija ostvarena na osnovu prodaje novom korisniku, koji zakupi bilo koji od naših paketa na najmanje godinu dana. IT CLOUD WEST j.d.o.o. ima pravo donijeti odluku o tome, da li je provizija pravovaljana ili nije. Ukoliko je ostvarena provizija na iznos koji naknadno bude vraćena kupcu iz bilo kojeg razloga, IT CLOUD WEST j.d.o.o. zadržava pravo oduzeti odgovarajući iznos provizije.
5. Praćenje partnerskog statusaNakon prijave u program, bit će vam dodijeljena jedinstvena partnerska POVEZNICA koju će te koristiti za oglašavanje naših stranica i usluga. U trenutku kad posjetitelj klikne na tu POVEZNICU, generirat će se kolačić s vašim partnerskim ID-om. IP adresa korisnika bit će zapisana u bazu podataka zajedno sa vašim ID-om. Ukoliko tijekom tog posjeta ili u bilo kojem periodu u narednih godinu dana posjetitelj napravi narudžbu, isplaćuje vam se odgovarajuća provizija na osnovu upisanih podataka u bazi.
6. Prekid partnerskog ugovoraVaš status partnera može biti prekinut iz bilo kojeg od sljedećih razloga:
– Neprikladno oglašavanje 
– lažne tvrdnje, zavaravanje linkovima, itd. 
– Spam – masovni e-mailovi, masovno objavljivanje poruka na usenet grupe, itd. 
– Oglašavanje na stranicama koje sadržavaju ili promoviraju ilegalne aktivnosti – Narušavanje intelektualnog vlasništva i prava – npr. kopiranje IT CLOUD WEST j.d.o.o. stranica i materijala osim promotivnih
7. Uvjeti ugovoraOvi uvjeti stupaju na snagu po vašem uključenju u Partner program i završavaju u trenutku kada vi ili IT CLOUD WEST j.d.o.o. prekine vaš partnerski status. IT CLOUD WEST j.d.o.o. može uvjete ovog ugovora mijenjati u bilo kojem trenutku. Ukoliko vam bilo kakva promjena bude neprihvatljiva, vaša jedina mogućnost je prekidanje partnerskog ugovora. Ostajanje u programu predstavlja vaše prihvaćanje napravljene promjene.
8. OdgovornostIT CLOUD WEST j.d.o.o. neće biti odgovoran za bilo kakvu indirektnu štetu gubitak zarade i provizije nastalu zbog tehničke pogreške u praćenju partnerskog statusa, kvaru baze podataka ili zlouporabe programa. IT CLOUD WEST j.d.o.o. ne daje nikakve garancije vezane uz naš Partner program ili usluge koje se prodaju na ovim stranicama. Ne dajemo garanciju da će sve usluge funkcionirati bez problema i ne preuzimamo odgovornost za bilo kakve moguće greške ili prekide u radu.Zadržavamo pravo na izmjene i nadopunu ovih uvjeta vezane uz partnerski program.


KLIJENTI
Svi navedeni Uvjeti korištenja web hostinga se odnose i na klijente registrirane putem naših partnera (resellera). Neplaćanje produženja glavnog reselling korisničkog računa podrazumjeva i suspenziju svih web prostora u reselling web prostoru.

POVRAT uplaćenih sredstava
Tvrtka IT CLOUD WEST j.d.o.o. nije u mogućnosti vratiti uplaćena sredstva za osobne corporate servere, SSL certifikati, e-trgovine, web hosting i kupljenu domenu jer je ista kupljena od treće strane, zatim nismo obvezni vratiti uplaćena sredstva ukoliko su narušene naše politike (Uvjeti korištenja web hostinga).
Povrat novca za uslugu web hostinga moguće je ostvariti u roku od 30 dana od primitka uplate odnosno aktivacije usluga, a sve ostale zahtjeve za povrat novca za korištene usluge web hostinga nije moguće ostvariti, što znači da reklamacije i povrat sredstava za web hosting uslugu možemo prihvatiti i odobriti u roku do 30 dana od aktivacije usluge web hostinga.

UVIJETI POSLOVANJA
Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (N.N.79/2007), glava VII. – Ugovor sklopljen na daljinu, od članka 36 do članka 55.

Naknada štete sudskih sporova
Korisnik se obvezuje da će novčano platiti štetu za svaki nastali trošak i to: poštarinu, zakonsku, odvjetničku pristojbu, troškove nastale slanjem pošte i sl. uvećane za PDV. Korisnik se obvezuje da je jedini odgovoran za sadržaj koji objavljuje, prikazuje, distribuira kroz svoju domenu i web prostor, te da će nadoknaditi štetu koja može nastati njegovim neodgovornim korištenjem usluga tvrtke IT CLOUD WEST j.d.o.o. i a će novčano platiti štetu za svaki nastali trošak i to: poštarinu, zakonsku, odvjetničku pristojbu, troškove nastale slanjem pošte i sl. uvećane za PDV. Korisnik se obvezuje da tvrtka IT CLOUD WEST j.d.o.o. nije odgovorna za sadržaj koji objavljuje, prikazuje, distribuira kroz svoju domenu, web prostor, server i sl., te ne može biti odgovorna ukoliko su serveri nedostupni radi elementarnih nepogoda, programskih, hardverskih kvarova, hakerskih napada, nedostupnosti internet mreže i sl. te iz toga nismo u mogućnosti izvršiti povrat novca za prethodno uplaćene usluge.

Registracija i produženje zakupa domene
Tvrtka IT CLOUD WEST j.d.o.o. ne može snositi odgovornost za eventualni gubitak domene ukoliko klijent-kupac ne želi ili ne produži na vrijeme svoju domenu.
Tvrtka IT CLOUD WEST j.d.o.o. ne može snositi odgovornost ukoliko je trenutno slobodna domena zakupljena od treće strane!
Tvrtka IT CLOUD WEST j.d.o.o. ne može snositi odgovornost uslijed gubitka domene od strane samog registra ili gubitka domene također od registra zbog narušavanja uvjeta korištenja domena (SPAM i sve gore naše navedne zabranjene radnje) a koje propisuju službeni registri i organizacije kao npr. Carnet, ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, IANA, EURID (The European Registry of Internet Domain Names) te svi ostali registiri koji su odgovorni za vršne domene npr. com, net, org, info, biz, eu, hr, si, name i sl. domene koje su navedene u našoj ponudi.
Tvrtka IT CLOUD WEST j.d.o.o. je samo posrednik u kupovini i registraciji domena te zbog toga ne može biti odgovorna za eventualni gubitak domene ukoliko sam registar pobriše domenu ili suspendira domenu zbog kršenja uvjeta korištenja domene i sl. a koje propisuje nadležni službeni registri i organizacije (Carnet, ICANN, IANA, EURID, ResellerClub, SRSPlus, OnlineNic, Enom i sl.)

NAPOMENA: 
Ukoliko se internet domena ne obnovi u redovnom roku nakon isteka perioda regularne registracije i to do 30 dana od isteka same registracije domene, istu nećemo moći obnoviti jer će domena biti u statusu Redemption Period a to znači ujedno da više i nećete imati pravo prvokupa same domene te će ista uskoro biti puštena u slobodnu prodaju. Kada će domene biti puštene u slobodnu prodaju i da li ćete ih moći ponovno zakupiti to mi ne možemo garantirati jer nakon 30 dana od isteka više nemamo doslovno nikakve kontrole nad domenom. Prepruka je da se domene obnove u regularnom roku tj. da nisu u isteku jer nakon isteka domene i ulaska domene u 1 dan kašnjenja tvrtka IT CLOUD WEST j.d.o.o. ne može snositi odgovornost za gubitak domene te ne možemo garantirati istu cijenu obnove domene (cjenik domena je službeno izkazan na našem webu www.itcloud.com.hr). Domene koje su u isteku nisu više dostupne te se već nakon dan / dva dana isteka automatski deaktiviraju od samog registra. Ponovno aktiviranje domene traje i do 72h nakon naše obnove. Cijena obnove domene u kašnjenju ne mora biti ista te tvrtka IT CLOUD WEST j.d.o.o. ne može garantirati istu cijenu obnove domene. Cijenu obnove i vraćanje domene iz statusa PENDING DELETE određuju registri te prema tim cjenicima mi kreiramo cijenu obnove domene. Cijena obnove domene u statusu PENDING DELETE je minimalno 800kn do 1500kn.
.INFO domene: cijena obnove domene u standardnom roku je 100kn, domenu je moguće obnoviti u roku od 5 dana po isteku domene. Nakon 5 dana domenu je moguće obnoviti no tada je cijena obnove 600kn budući da je domena u neaktivnom statusu. Znači regularan period za obnovu info domene je 5 dana. .EU domene: vrlo je bitno da se .EU domene obnavljaju u redovnom roku bez kašnjenja jer nakon isteka .EU domene ne možemo garantirati obnovu domene.
.EU domene: mogu se obnoviti do datuma isteka navedenog u ponudi, preporuka je barem 5 dana prije isteka ponude jer nakon tog datuma cijena obnove .eu domene iznosi 1100kn (PDV je uračunat u cijenu). Posebne napomene za registraciju .EU domena: Ukoliko ste vlasnik .EU domene upoznati ste sa svim pravilnicma koji su navedeni na službenom linku www.eurid.eu a posebno na linkovima: www.eurid.eu
www.eurid.eu/en/faq
www.eurid.eu/files/733_2002_EN_1.pdf
Da bi mogli registrirati .EU domenu morate imati registrirano prebivalište u Europskoj uniji. Moramo naglasiti da tvrtka IT CLOUD WEST j.d.o.o. ne može biti odgovorna ukoliko izgubite prava korištenja nad zakupljenom. EU domenom jer glavne odredbe i pravila određuje glavni registrar za .EU domene, a to je www.eurid.eu
Ovime ste upoznati sa svim potencijalim rizicima kupovine .EU domene te se obvezujete da tvrtka IT CLOUD WEST j.d.o.o. ne može biti odgovorna ukoliko izgubite prava korištenja na zakupljenoj .EU domeni.
HR i COM.HR domene
Korisnici .hr i com.hr domene registriraju i koriste domene u skladu s Pravilnikom CarnetaPravilnici Carneta za registraciju .hr .com.hr domena nalaze se ovdje: http://www.carnet.hr/dns/administracija/registracija_naplatne
Pravilnik o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom (NN 38/2010)http://www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=621&dm_dnl=1
Molimo Vas da svoje domene obnavljate u regularnom roku trajanja registracije kako bi uvijek imali najpovoljniju cijenu domene. Sve inforamcije vezane uz obnovu domene su ovisne o samim Uvijetima pojedinih registara tako da ponavljamo domenu je najsigurnije obnoviti kada nije u isteku tj. kada nemate kašnjenja.
Korisnici se moraju strogo pridržavati CARNet Pravilnika, odnosno suzdržavati se od registracije domena kojima bi kršili tuđa prava (zaštićeni žigovi i robne marke).
Tvrtka IT CLOUD WEST j.d.o.o. ne snosi odgovornost ukoliko tvrtka / obrt / korisnik izgubi domenu uslijed povrede Carnet pravilnika.

Povrat uplaćenih sredstava vezano za domene
Tvrtka IT CLOUD WEST j.d.o.o. nije u mogućnosti vratiti uplaćena sredstva za kupljenu domenu jer je ista kupljena od treće strane, zatim nismo obvezni vratiti uplaćena sredstva ukoliko su narušene naše politike (Uvjeti korištenja web hostinga).
Korinik je dužan samostalno se informirati o svim zakupljenim uslugama, isteku i produženju istih, uputama za korištenje OnLine servisa i politikama tvrtke IT CLOUD WEST j.d.o.o.
Tvrtka IT CLOUD WEST j.d.o.o. zadržava pravo na korekcije i izmjene cijene bez prethodne najave.
Ovaj dokument je izdan elektronskim putem, te je važeći bez pečata i potpisa.
IT CLOUD WEST j.d.o.o.